What does the zipper merge mean? | iKörkort.nu
Stäng
HOME
LOG IN
SIGN UP
THE LICENCE GAME
THE ROAD TO YOUR LICENCE
LICENCE THEORY
FREE TEST
ROAD SIGNS
FIND A TRAFFIC SCHOOL
LANGUAGE

Common theory questions

What does the zipper merge mean?

Blixtlåsprincipen (kallas även kugghjulsprincipen) brukar tillämpas om antalet körfält minskar eller när två körfält går samman till ett körfält (en sammanvävande korsning). Principen innebär att varannan förare turas om att köra in i det kvarvarande, gemensamma körfältet.

För att blixtlåsprincipen ska fungera krävs samspel och ömsesidig hänsyn.

Sometimes the zipper merge must be applied, for example when two lanes merge into one. The zipper merge requires mutual consideration and means that one vehicle at a time from each lane is allowed to proceed – first one from the right, then one from the left, then one from the right and so on.