Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Användaravtal

Allmänna villkor
Nedanstående allmäna villkor gäller för att använda hemsidan iKörkort.nu. Genom att skapa ett konto så godkänner du dessa allmänna villkor.
1. Accepterande av villkor och ändring av villkor
Tjänsten levereras av Boboshi AB (organisationsnummer: 559341-6547, postadress: Livingroom, Bondegatan 30, 116 33, Stockholm) som vidare i detta avtal benämns iKörkort.nu. Observera att villkoren kan komma att ändras under din medlemskapstid och då kommer vi att publicera detta på förstasidan på iKörkort.nu. Ändringar träder i kraft en vecka efter publiceringen. Vi rekommenderar dig därför att läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum. Kontoinnehavaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Du är skyldig att lämna iKörkort.nu sanna och riktiga uppgifter om dig själv och genom att skapa ett konto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga.
2. Användande av tjänsten

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan person. Tjänsten får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte lämna ut ditt lösenord eller användarnamn till någon annan. Om iKörkort.nu misstänker att användaren missbrukat sitt personliga användarkonto har iKörkort.nu rätt att omedelbart och permanent stänga av användaren från tjänsten och är inte skyldig att återbetala någon redan betald medlemskapsavgift.

För att hålla servrar och databaser snabba och responsiva så förbehåller sig iKörkort.nu rätten att radera statistik för konton som inte använts de senaste 90 dagarna. För konton som betalt för en längre medlemskap än 90 dagar så gäller detta endast då betalt medlemskap har upphört och om du därefter inte har loggat in till ditt konto under en period av 90 dagar eller mer.

All upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till iKörkort.nu innehas av iKörkort.nu och du förvärvar genom ditt medlemskap ingen som helst rätt till dessa rättigheter. Det är inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av iKörkort.nu. Du får inte använda iKörkort.nu på sådant sätt att iKörkort.nu eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

iKörkort.nu kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt konto. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas iKörkort.nu på grund av att någon obehörig använder ditt användarnamn och lösenord.

Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.

3. iKörkort.nu's ansvar
iKörkort.nu ansvarar för att tillgänglighet och funktion upprätthålls 24 timmar per dygn året runt och att de tjänster som tillhandahålls är ändamålsenligt utformade och har god funktionssäkerhet. Driftavbrott kan emellertid ske t ex på grund av driftsstörningar eller för utförande av underhållsarbeten. iKörkort.nu lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. iKörkort.nu svarar inte för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppkomma för medlemmar i samband med brister i tillgänglighet eller funktion.
4. Köpvillkor

Vi erbjuder betallösningen "Klarna Checkout" tillhandahållen av Klarna Bank. Med Klarnas betalningslösning kan du betala med faktura, Klarna konto, direkt (bank ID) eller kort (VISA, Mastercard/Eurocard och American Express).

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna AB (publ):s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), "Klarna", villkor. De gällande villkoren finns tillgängliga i kassan när du betalar samt på Klarnas webbplats: https://www.klarna.com/se/villkor/

5. Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerrätt på alla köp. Ångerrätten gäller dock ej om användandet av tjänsten har påbörjats.

Automatisk förnyelse av ditt medlemskap sker inte under några omständigheter.

6. Personuppgifter

iKörkort.nu behandlar medlemmens personuppgifter (epostadress) genom att lagra och bearbeta dem för att kunna fullgöra och tillhandahålla medlemstjänsterna. Personuppgifterna kan även komma att användas för information och marknadsföring av iKörkort.nu's egna produkter och tjänster. Medlem har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Medlem kan skriftligen motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och uppgifterna spärras då från sådan användning. När din medlemskapstid gått ut så raderas ditt konto inklusive din epostadress från våra system automatiskt efter tre månader. Du kan när som helst begära att iKörkort.nu raderar ditt konto och alla tillhörande uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår sekretesspolicy.

7. Friskrivning
Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till iKörkort.nu's ansvar. iKörkort.nu svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, iKörkort.nu och/eller dess material eller information. iKörkort.nu ansvarar inte för fel och brister i informationen och/eller tjänsterna. iKörkort.nu kan ej hållas ansvarig för avbrott, förlust av data, skada eller dylikt. Under inga omständigheter kan du som registrerad användare av tjänsten på något sätt göra iKörkort.nu ansvarig för ekonomisk förlust som du åsamkats genom skada eller på annat sätt vid användande av tjänsten.
8. Brott mot villkoren
iKörkort.nu har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om iKörkort.nu på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta iKörkort.nu för all direkt och indirekt skada som du åsamkat iKörkort.nu i anledning av brott mot Villkoren. Om iKörkort.nu misstänker att du begått ett brott vid användning av iKörkort.nu kommer polisanmälan att göras.
9. Lagval och tvist
På detta användaravtal tillämpas Svensk lag. En eventuell tvist eller dispyt i anslutning till användande av tjänsten ska exklusivt avgöras av Svensk domstol. Om användaren använder tjänsten från ett annat land än Sverige ligger det under användarens eget ansvar att tjänsten är förenligt med det landets lag.