Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Vanliga körkortsfrågor

Vad innebär tillräckligt låg hastighet?

I lagen 15 specifika situationer och platser där du måste hålla en tillräckligt låg hastighet för att minska olycksrisken.

Det finns ingen specifik hastighet angiven i lagen, du måste alltså hålla en hastighet som är anpassad och tillräckligt låg för situationen och platsen.

Du måste hålla tillräckligt låg hastighet

 1. Inom tätbebyggda områden.
 2. När sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena.
 3. Vid övergångsställen eller andra platser där fotgängare korsar vägen.
 4. Där korsande fordonstrafik kan förekomma.
 5. I skarpa kurvor.
 6. Vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd.
 7. Vid risk för bländning.
 8. Vid möte med andra fordon på smala vägar.
 9. Vid halt väglag.
 10. Nära bussar (även spårvagn/skolskjuts) som stannats för passagerarnas på- eller avstigning.
 11. Nära barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.
 12. Nära kreatur på vägen.
 13. Där vägarbete pågår.
 14. Förbi en olycksplats.
 15. Vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.