Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Vanliga körkortsfrågor

Vad ska man göra om en polisbil kör bakom och växelvis visar blått och rött ljus?

Om du ser ett polis- eller tullfordon bakom dig som växelvis visar blått och rött ljus så ska du stanna på en lämplig plats vid vägkanten så fort det kan ske säkert och vänta i bilen. Du får inte stanna på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken hindras eller störs i onödan.

Om du däremot ser en polisbil eller ett annat utryckningsfordon bakom dig som endast visar blått ljus, eller hör en siren som närmar sig bakifrån, så ska du lämna fri väg, det vill säga underlätta framkomligheten för utryckningsfordonet.

Att lämna fri väg kan exempelvis innebära att du kör ut på vägrenen eller dikeskanten för att kunna släppa förbi ett utryckningsfordon. Det kan också innebära att du fortsätter köra med bibehållen hastighet för att kunna lämna fri väg på en lämpligare plats eller att du - om det krävs - stannar helt. Att stanna helt mitt på en smal väg där en stor brandbil omöjligt kan passera dig underlättar dock inte framkomligheten.