--> Är det tillåtet att köra om precis innan ett obevakat övergångsställe? | iKörkort.nu
Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
KÖRKORTSRESAN
VÄGEN TILL KÖRKORTET
KÖRKORTSTEORI
GRATISPROV
VÄGMÄRKEN
HITTA TRAFIKSKOLA
LANGUAGE

Vanliga körkortsfrågor

Är det tillåtet att köra om precis innan ett obevakat övergångsställe?

Vanligtvis får du inte köra om någon typ av fordon på eller strax före obevakade övergångsställen, cykelpassager och cykelöverfarter men det finns undantag.

Det är tillåtet om det sker i så låg hastighet att du kan stanna för fotgängare, cyklister och mopedister om det finns fler än ett körfält i din färdriktning och något av följande krav uppfylls:

  • Det är tät köbildning i alla körfält.
  • Körfälten leder till olika utmärkta färdmål.
  • Omkörningen sker i anslutning till en korsning med skilda körfält.