--> Vad är viktigast att säkerställa när man har parkerat? | iKörkort.nu
Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Vanliga körkortsfrågor

Vad är viktigast att säkerställa när man har parkerat?

När du har parkerat och ska lämna bilen måste du säkerställa att bilen inte kan komma i rörelse av sig självt och att bilen inte kan användas av någon obehörig.

För att säkerställa att bilen inte kan komma i rörelse av sig självt ska du dra åt parkeringsbromsen och lägga i backväxeln (eller läge P om du har en automatväxlad bil).

Tänk på följande när du har parkerat

- Det är förbjudet att lämna nyckeln kvar i tändningslåset utan uppsikt över bilen. Lämna heller aldrig bilen olåst utan uppsikt.

- När du ska kliva ut får du inte öppna bildörren på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.

- Om du har parkerat i solen ska du aldrig lämna barn eller husdjur kvar i den eftersom bilen snabbt kan bli mycket varm inuti.