--> Är man skyldig att köra ut på vägrenen för att underlätta en omkörning om man kör i 70 km/h på en 70-väg? | iKörkort.nu
Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Vanliga körkortsfrågor

Är man skyldig att köra ut på vägrenen för att underlätta en omkörning om man kör i 70 km/h på en 70-väg?

När du blir omkörd måste du alltid göra allt du kan för att underlätta för föraren som kör om. Detta gör du genom att hålla till höger och behålla eller sänka din hastighet.

Om det finns en vägren kan det vara lämpligt* att köra ut på den medan du blir omkörd. Du är dock inte skyldig att köra ut på vägrenen, så länge det inte krävs för att lämna fri väg för ett utryckningsfordon.

Om vägen är smal, krokig eller har mycket mötande trafik och du kör ett stort fordon eller kör långsamt så är det extra viktigt att du sänker din hastighet och håller ut till höger så att bakomvarande fordon enkelt kan köra om.

Fäst inte blicken på fordonet som kör om, det försämrar din uppsikt framåt och ökar risken att du börjar köra snett. Titta istället på vägen, långt framför bilen.

* Du ska inte köra på vägrenen när det är mörkt eller när sikten är nedsatt. På motorvägar och motortrafikleder är det förbjudet att köra på vägrenen.