Vad gäller i en järnvägskorsning med stoppmärke, men utan stopplinje? | iKörkort.nu
Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
KÖRKORTSRESAN
VÄGEN TILL KÖRKORTET
KÖRKORTSTEORI
GRATISPROV
VÄGMÄRKEN
HITTA TRAFIKSKOLA
LANGUAGE

Vanliga körkortsfrågor

Vad gäller i en järnvägskorsning med stoppmärke, men utan stopplinje?

Om du närmar dig en järnvägskorsning med stoppmärke, men utan stopplinje så ska du stanna helt precis innan du kör in på spårområdet.

När du har stopplikt så måste du alltid stanna helt och lämna företräde innan du kör ut. I första hand ska du stanna vid stopplinjen, saknas en sådan ska du istället stanna precis innan du kör in på spårområdet.

Oavsett vilken typ av skyddsanordning en järnvägskorsning är utrustad med så kan du aldrig lita blint på den - du måste alltid själv kontrollera att det inte kommer ett tåg innan du passerar korsningen. Titta alltid åt både vänster och höger när du kontrollerar detta.