När är risken för viltolyckor som störst? | iKörkort.nu
Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
KÖRKORTSRESAN
VÄGEN TILL KÖRKORTET
KÖRKORTSTEORI
GRATISPROV
VÄGMÄRKEN
HITTA TRAFIKSKOLA
LANGUAGE

Vanliga körkortsfrågor

När är risken för viltolyckor som störst?

Risken att vilda djur passerar över vägen finns dock året om, dygnet runt. För att minska risken att råka ut för en viltolycka bör du därför veta när och var risken att stöta på vilda djur på vägen är som störst.

När risken är som störst

  • I gryningen och skymningen, då djuren ofta rör sig i jakt på föda.
  • Under snörika vintrar, då djuren ofta tar sig fram på vägarna.
  • Under oktober-december och maj-juni, eftersom det största antalet viltolyckor sker då.
  • Under september-oktober, eftersom flest olyckor med älg sker då.

Var risken är som störst

  • Längs med skogskanter.
  • Nära skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen.
  • Där viltstängsel börjar och slutar.
  • Vid kalhyggen (områden där all skog nyligen har fällts).
  • Efter plogpinnar med svarta plastsäckar (det varnar för lösdrivande renar).