--> Får man parkera på gågator? | iKörkort.nu
Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Vanliga körkortsfrågor

Får man parkera på gågator?

På gågator är får man bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Man får alltså inte parkera om det inte finns något vägmärke som tillåter det.

Gågator är gator där all trafik ska anpassas efter de gående. Det är i normala fall* inte tillåtet att köra längs gågator, det är däremot tillåtet att korsa dem om du följer reglerna för gångfartsområde.

Regler för gångfartsområde:

  • Fordon får inte köras snabbare än gånghastighet (5 km/h).
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot fotgängare.
  • Fordonsförare har väjningsplikt när de lämnar gångfartsområdet.

Reglerna gäller även cyklister eftersom cyklar räknas som fordon.

* Trafik längs gågator är bara tillåten för:

  • Varu- och godsleveranser.
  • Sjuktransporter.
  • Transporter av boende och hotellgäster.