Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Vanliga körkortsfrågor

Vad påverkar en bils rörelseenergi?

En bils rörelseenergi påverkas både av dess vikt och dess hastighet. Så länge bilens vikt eller hastighet inte förändras så förändras inte heller dess rörelseenergi.

Om en bils vikt förändras (exempelvis av last eller passagerare) så förändras rörelseenergin proportionellt i förhållande till viktförändringen. En viktfördubbling innebär alltså en fördubbling av rörelseenergin.

Om en bils hastighet förändras så förändras rörelseenergin istället i kvadrat i förhållande till hastighetsförändringen. En hastighetsökning från 30 km/h till 90 km/h innebär alltså en niodubbling av rörelseenergin eftersom 3 upphöjt till 2 är 9.

Om rörelseenergin fyrdubblas så fyrdubblas även bromssträckan eftersom bromssträckan står i direkt förhållande till rörelseenergin.