Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Vanliga körkortsfrågor

Vad är sidkraft?

Sidkraft är den fysiska kraft som skapas av däcken vid kurvtagning. Sidkraft gör så att däcken kan greppa vägen trots att vägen svänger. Utan sidkraft skulle din bil alltså gå rakt fram i kurvor.

Behovet av sidkraft ökar och minskar i kvadrat i förhållande till hastigheten. Om du fördubblar hastigheten så fyrdubblas alltså sidkraftsbehovet och om du tredubblar hastigheten så niodubblas sidkraftsbehovet. Ju snabbare du kör och ju tvärare kurvan är desto högre blir sidkraftsbehovet. Om sidkraftsbehovet blir för stort tappar däcken fäste.

Det är med andra ord väldigt viktigt att du alltid anpassar din hastighet efter kurvors tvärhet för att inte köra av vägen.