Vad är sidkraft? | iKörkort.nu
Stäng
HEM
LOGGA IN
BLI MEDLEM
KÖRKORTSRESAN
VÄGEN TILL KÖRKORTET
KÖRKORTSTEORI
GRATISPROV
VÄGMÄRKEN
HITTA TRAFIKSKOLA
LANGUAGE

Vanliga körkortsfrågor

Vad är sidkraft?

Sidkraft är den kraft som vid kurvtagning och svängar uppstår vinkelrätt mot färdriktningen på bilen via däckens vägbanekontakt. Utan sidkrafter från vägen kan framdäcken inte få bilen att svänga. Men om den pådrivande sidkraften på framdäcken är större än den mothållande sidkraften på bakdäcken så blir kurvtagningen instabil och potentiellt mycket farlig.

Precis som bromssträckan ökar och minskar sidkraften i kvadrat i förhållande till hastigheten, det vill säga om du fördubblar hastigheten så fyrdubblas sidkraftsbehovet. För att minimera den pådrivande sidkraften vid kurvtagning är det alltså väldigt viktigt att du håller en lämplig hastighet.