Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language

Vanliga körkortsfrågor

Är övergödning bra eller dåligt för miljön?

Naturvårdsverket klassar övergödningen som det absolut största hotet mot havsmiljön, den leder exempelvis till havsbottendöd och algblomning.

En av de största bidragande orsakerna till övergödningen är kväveoxidutsläppen från fordonstrafiken.

Kväveoxider försurar även mark och sjöar och påverkar vår arvsmassa, våra luftvägar och våra slemhinnor negativt. Kväveoxider bidrar även tillsammans med kolväten till bildandet av marknära ozon.