Home
Become a member
Log in
Prov Tests Prov
The Licence Game
The Road Signs Game
Licence theory
The road to your licence
Road signs
Find a traffic school
Gift vouchers
Language

Common theory questions

Is it usually prohibited to leave the key in the ignition if you leave the car unsupervised?

Ja, om du lämnar kvar nyckeln i tändningslåset utan att ha tillräcklig uppsikt över bilen kan du dömas till böter. Detta beror på att du då inte kan förhindra att någon obehörig kör iväg med bilen eller att ett nyfiket barn råkar sätta den i rullning av misstag.

Ett undantag från denna regel är vid brand eller rökutveckling i en tunnel. Då ska du omedelbart lämna bilen med nyckeln kvar i tändningslåset (för att räddningspersonal ska kunna flytta din bil) och följa skyltad utrymningsväg. Riskera aldrig något genom att försöka rädda din bil eller egendom - brand och rök är livsfarligt och kan döda snabbt.

Yes, it is prohibited to leave the car unlocked without supervision and to leave the key in the ignition in an unsupervised vehicle. When you have parked you must ensure that no one else can use your vehicle accidentally.

One exception from this rule is in case of fire or smoke development in a tunnel. If that were to happen you should immediately leave your car unlocked with the key in the ignition (so that emergency personnel can move the car) and follow the signposted escape route.