Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Inre säkerhet

Bilens skyddande kaross

Det första skyddet vid en kollision är bilens skyddande kaross. Bilens främre och bakre del utgörs av så kallade deformationszoner som är utvecklade för att ge efter vid en kollision, så att händelseförloppet bromsas och tar längre tid. Vid en frontalkollision trycks bilens främre deformationszon ihop på ett så pass mjukt och kontrollerat sätt att den värsta kraften av kollisionen inte överförs till dem som åker i bilen. Vid påkörning bakifrån trycks bilens bakre deformationszon ihop.

Illustration som visar var deformationszonerna finns på en modern bil. Vid en krock fram- eller bakifrån trycks deformationszonen ihop på ett sätt som absorberar en stor del av energin från kollisionen

På bilens sidor finns tyvärr inga deformationszoner vilket gör att vi är mycket mer sårbara vid sidokollisioner.

Utvecklingen gör att våra bilar hela tiden blir säkrare och säkrare. En modern bil klarar att skydda åkande som använder bälte i upp till 65-70 km/h vid en frontalkollision och i upp till 45-50 km/h vid en sidokollision. Men om den tekniska utrustningen som finns i bilen (bälte, krockkuddar, huvudskydd och ryggstöd) inte används eller används på fel sätt så försvinner mycket av det skydd som bilens kaross ger.

Moderna bilar är mycket bättre konstruerade för att klara kollisioner fram- och bakifrån än från sidorna

Ditt ansvar

Du som förare måste se till att alla i bilen använder säkerhetsbälte på ett korrekt sätt, att huvudskydd och ryggstöd är rätt justerade samt att all last i bilen är korrekt placerad och säkrad. När det gäller barn under 15 år är du som förare enligt lag skyldig att se till att de är skyddade på ett korrekt sätt i bilen.

Om en minderårig passagerare inte använder bälte eller särskild skyddsanordning kan du dömas till böter.

Som förare är du ansvarig för att barn i bilen som är under 15 år använder bälte eller sitter i rätt typ av skyddsanordning

Bilbälte

Bilbältets uppgift är att minimera skadorna vid en krock genom att fånga upp kroppen så mjukt som möjligt. Det ska samtidigt se till att kroppen inte kastas ut ur bilen eller slår i instrumentpanelen eller andra delar av bilens interiör.

Att använda bilbälte och att använda det på ett korrekt sätt är det absolut viktigaste skyddet om olyckan skulle vara framme. Genom att använda bälte halveras risken för att dödas eller skadas svårt vid en kollision.

När du spänner fast bältet ska du tänka på följande:

Bältet ska sitta så nära kroppen som möjligt och får absolut inte vara vridet

I Sverige är det lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte. I följande fall behöver bilbälte dock inte användas:

Om du inte använder bälte klarar du dig i bästa fall oskadd vid en krock i 7 km/h, förutsatt att du är beredd på kollisionen och är tillräckligt stark för att kunna ta emot dig. I högre hastigheter än så måste du använda bälte för att ha en chans - krafterna blir helt enkelt för stora. Ungefär 40 % av alla förare och passagerare som omkommer i trafikolyckor använde inte bilbälte.

För allas säkerhet måste samtliga i bilen vara säkert fastspända. En passagerare i baksätet utan bälte riskerar nämligen inte bara att skada sig själv utan även dem i framsätet. Det räcker med en krock i 40-50 km/h för att en obältad passagerare i baksätet ska slungas fram med en sådan kraft att föraren eller någon annan som sitter där fram omkommer.

Vid en olycka slungas obältade passagerare i baksätet fram som projektiler mot medpassagerarna i framsätet

Kollisionskrafter

Den kraft kroppen utsätts för vid en frontalkrock är enorm. Kraften brukar liknas vid att falla från ett höghus.

Att frontalkrocka i:

Hjälmkrav för vissa fordon

B-körkort ger dig behörighet att köra andra fordon än personbil. Vissa av dessa fordon saknar bilbälte, exempelvis många mopeder och tre- och fyrhjuliga motorcyklar. När du kör ett sådant fordon måste du använda en godkänd hjälm istället.


När du kör fordon som saknar bilbälte måste du använda en godkänd hjälm istället

Hjälmen ska vara E-märkt och godkänd enligt ECE22:05 eller ECE22:06. Det är ditt ansvar som förare att se till att passagerare under 15 år bär en godkänd hjälm.

Hjälmen måste också användas på rätt sätt: den ska sitta stadigt på huvudet och vara väl fastspänd under hakan. Att inte använda hjälm eller att inte spänna fast hjälmen ordentligt ökar risken att omkomma eller skadas svårt vid en olycka.

Huvudskydd och ryggstöd

Den vanligaste typen av skada till följd av trafikolyckor är pisksnärtskador (kallas ofta whiplashskador). Pisksnärtskador kan uppstå när huvudet kastas häftigt framåt och sedan bakåt. Den vanligaste orsaken till pisksnärtskador är påkörning bakifrån, men även påkörning framifrån eller från sidorna kan leda till pisksnärtskador.

Ett rätt justerat huvudskydd förhindrar att huvudet slungas bakåt vid en kollision, och är ett viktigt skydd mot nackskador

För att minska risken att sådana skador uppstår är det viktigt att du håller avståndet till framförvarande fordon och att du och dina passagerare justerar både huvudskydd och ryggstöd på ett korrekt sätt:

Om du inser att du kommer bli påkörd bakifrån ska du pressa huvudet mot huvudskyddet och titta rakt fram.

Krockkudde

Krockkuddens (kallas ofta airbag) främsta uppgift är att skydda mot skador i ansiktet och bröstet. Krockkuddar är gömda skyddande kuddar som blixtsnabbt blåses upp vid kraftigare kollisioner. I moderna bilar finns det ofta krockkudde på tre platser i bilen: på förarplatsen, på passagerarplatsen och på sidorna.

Krockkudden är ett bra komplement till bilbältet, men absolut ingen ersättning. Tvärtom, om du inte använder bilbälte kan krockkudden vara direkt farlig eftersom du då kommer vara för nära den när den blåses upp.


Krockkuddar kan rädda liv men ersätter absolut inte bältet

Bli medlem och klara teoriprovet

Bli medlem och få tillgång till 1 400 körkortsfrågor, obegränsat antal prov och hela vårt spel Körkortsresan!
Nedanför kan du läsa vad våra medlemmar tycker om iKörkort.nu.

Barn i bilen

Bilen och bilens skyddssystem är anpassade för vuxna, därför ska alla barn under 135 cm sitta i en särskild skyddsanordning, det vill säga: babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Använd alltid E-godkända eller i-Size-certifierade bilbarnskydd och placera aldrig bilbarnskydd framför en inkopplad krockkudde.

Kom ihåg att det är du som förare som är skyldig att se till att barn i bilen som är under 15 år använder bälte eller sitter i rätt typ av skyddsanordning.

0-9 månader eller tills de sitter stadigt: Babyskydd

De allra minsta ska sitta i ett babyskydd

Från 7 månader upp till minst 4 år: Bakåtvänd bilbarnstol

Många säkerhetsexperter förespråkar att barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 5 års ålder.

Det finns även framåtvända bilbarnstolar men de har en betydligt sämre skyddande förmåga än bakåtvända bilbarnstolar.

Från tidigast 4 år till 135 cm: Bältesstol eller bälteskudde

Även om inte lagen kräver det så rekommenderas barn att fortsätta med bältesstol eller bälteskudde tills de är 10-12 år.

Alla barn under 135 cm måste sitta i en särskild skyddsanordning

135-140 cm: Som en vuxen med bilbälte, men inte framför en inkopplad krockkudde.

Över 140 cm: Som en vuxen med bilbälte.

Undantag: Grundregeln säger att alla barn under 135 cm ska använda bilbarnskydd, men det finns två undantag:

Lasta rätt

När du lastar bilen är det viktigt att tänka på att du inte får lasta hur tungt som helst. Den högsta tillåtna lasten (maxlasten) finns angiven i bilens registreringsbevis. Du som förare räknas inte som last men det gör däremot passagerarna i bilen.

även om en bil har högsta betyg i alla säkerhetstester och alla i bilen använder bälte så sitter ingen säkert vid en kollision om det ligger lösa föremål i bilen. Var därför alltid noga med att lasta bilen på rätt sätt:

Vid en kollision kan tyngre saker som är lastade på fel sätt få en sådan kraft att de tränger igenom ryggstöd, men även lättare föremål kan förvandlas till livsfarliga projektiler om de ligger lösa i bilen.


Lösa föremål i bagageutrymmet kan förvandlas till livsfarliga projektiler vid en kollision

Nedanför kan du se vilken krockvikt vanliga lösa föremål samt en obältad person får vid en kollision i 50 respektive 100 km/h.

Mobiltelefon (100 gram)
4 kg vid en krock i 50 km/h / 16 kg vid en krock i 100 km/h.

Bärbar dator (2 kg)
80 kg vid en krock i 50 km/h / 320 kg vid en krock i 100 km/h.

Matkasse (10 kg)
400 kg vid en krock i 50 km/h / 1 600 kg vid en krock i 100 km/h.

Vuxen (80 kg)
3 200 kg vid en krock i 50 km/h / 12 800 kg vid en krock i 100 km/h.

Föremålens faktiska vikt förändras inte av kollisionen, en 80 kilo tung person väger fortfarande 80 kilo i krockögonblicket. Men föremålens krockvikt, alltså den kraft föremålen får i krockögonblicket, ökar dramatiskt.

Du behöver inte kunna räkna ut krockvikt för att klara teoriprovet, du behöver bara känna till och förstå vilken enorm kraft lösa föremål och obältade personer kan få.

Passagerare

En personbil får ha högst 9 platser, 1 för föraren och 8 för passagerare. Du får alltså aldrig ta med fler än 8 passagerare i bilen. Du får heller aldrig ta med fler passagerare än vad bilen är registrerad för (vilket oftast är färre än 8).

Passagerarnas vikt (men inte förarens) räknas in bilens tillåtna maxlast. Om du ska köra med många passagerare i bilen innebär det alltså att du förmodligen inte kan transportera speciellt mycket annan last.

För att räkna ut hur mycket annan last du får ta med i bilen om du ska köra med passagerare subtraherar du helt enkelt passagerarnas sammanlagda vikt från bilens maxlast.

Bilden nedanför visar den del av en bils registreringsbevis som innehåller maxlasten.

Om du ska köra bilen som registreringsbeviset ovanför tillhör och ska ta med en passagerare som väger 80 kg så får du ta med högst 376 kg annan last eftersom 456 kg - 80 kg = 376 kg

Takbox

Undvik i största möjliga mån att packa alltför tung last i takboxen och kom ihåg att du aldrig får packa mer än 100 kg på ett biltak (takräckets och takboxens vikt ska räknas in).

Läs i instruktionsboken för att ta reda på exakt hur mycket du får packa på taket på din bil.

Undvik tung last i takboxen, packa hellre lätta och otympliga saker i den

Eftersom takboxen sitter högst upp på bilen så förändrar den bilens köregenskaper betydligt mer än ett fullastat bagageutrymme. Ju mindre och lättare bilen är, desto mer påverkas dess köregenskaper. En tungt lastad takbox kan i värsta fall även lossna vid en kraftig inbromsning.

Tänk på följande när du ska köra med en lastad takbox:

Utstickande last

Det är mycket att tänka på när du ska lasta stora eller tunga saker i eller på bilen eller på ett släp. Lasten får inte försämra eller skymma bilens eller släpets belysning och registreringsskyltar eller din sikt och dina manövreringsmöjligheter.

Last som sticker ut måste i vissa fall märkas ut och last som fraktas på bilens tak eller på ett släp måste säkras så att den inte kan förskjutas eller falla av. Läs mer om lastförankring.

Last som fraktas på taket måste alltid säkras och i vissa fall även märkas ut

Snö och is på taket är last

Det är inte tillåtet att köra med snö och is på bilens tak eftersom det räknas som osäkrad last. Snö och isflak på taket kan både glida ner på vindrutan, vilket skymmer din sikt, och blåsa bakåt och störa förare i bakomvarande fordon. I båda fallen kan detta orsaka en allvarlig olycka.

Vilken last ska märkas ut?

Last som sticker ut mer än 1 meter bakåt ska alltid märkas ut.

Last som inte syns tydligt och sticker ut framåt ska alltid märkas ut. Last som syns tydligt måste bara märkas ut om den sticker ut mer än 1 meter framåt.

Last som sticker ut i sidled måste inte märkas ut, men den får inte sticka ut mer än 20 centimeter på någon sida. Den totala fordonsbredden, inklusive last, får inte heller överstiga 260 cm.

Illustration som visar när last som sticker ut framåt och bakåt måste märkas ut. Eftersom lasten på bilden sticker ut mer än 1 meter bakåt och 1 meter framåt så måste den märkas ut både bak- och framtill

Illustration som visar hur mycket last får sticka ut i sidled. Last får inte sticka ut mer än 20 centimeter i sidled på någon sida

Hur ska last märkas ut?

I dagsljus märker du ut utstickande last med en rödgul flagga både fram- och baktill.

I mörker märker du ut utstickande last med ett vitt ljus och en vit reflex framtill och ett rött ljus och en röd reflex baktill.