Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Tecken och signaler

Mycket information

Vid stadskörning bombarderas du med information från trafiksignaler, vägmärken, andra trafikanter, vägmarkeringar och ibland även från poliser och vägarbetare med fler. Det gäller att kunna tolka all information och veta vad som gäller när du får flera anvisningar samtidigt.

Du måste också vara medveten om vilka signaler du skickar ut till övriga trafikanter genom dina ljud- och ljussignaler, din hastighet och din placering.


Vid stadskörning gäller det att veta vad som gäller när du får flera anvisningar samtidigt

Polismans tecken

Av alla tecken och signaler i trafiken så kommer en polismans tecken högst upp i rangordningen. De gäller före trafiksignaler, vägmärken och generella trafikregler (exempelvis högerregeln). Om en polis vinkar fram dig i en korsning ska du alltså köra, även om du har rött och det sitter en stoppskylt uppsatt i anslutning till korsningen

Det kallas "polismans tecken" men även följande yrkesgrupper har rätt att dirigera trafikanter:


Parkeringsvakter är en av de yrkesgrupper som har rätt att dirigera trafikanter

Nedan följer de tecken dessa yrkesgrupper kan använda för att dirigera trafikanter.

När polisman står på eller vid väg


Stopp för dem som kommer framifrån eller bakifrån - Tecknet används i korsningar och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra.

Bild på en polis som vinkar med sin högra arm och samtidigt håller ut sin vänstra arm med handflatan framåt
Kör fram och stopp - Det vinkande tecknet (som polismannen gör med sin högra arm) anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Det andra tecknet (som polismannen gör med sin vänstra arm) anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån.

Bild på en polis som håller en röd lykta
Stopp för dem som kommer framifrån eller bakifrån - Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot.

Bild på en polis som håller ut samt höjer och sänker sin högra arm med handflatan nedåt
Minska hastigheten - Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot ska minska hastigheten.

Bild på en polis som håller upp sin väntra arm med handflatan framåt
Stopp - Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot.

När polisman sitter i polisfordon

Bild på en polisbil bakifrån, i vilken polisen i passagerarsätet håller ut en stoppspade
Följ efter och stanna bakom polisfordonet - Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet ska följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med handens ovansida eller en spade med texten "STOP" och/eller "POLIS".

Bild på en polisbil framifrån som signalerar med blått och rött ljus
Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet - Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet ska köra in till vägkanten och stanna. Du ska stanna på en lämplig plats så fort det kan ske säkert. Du får inte stanna på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara uppstår eller trafiken hindras eller störs i onödan. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.

Bild på en polisbil bakifrån, i vilken polisen i passagerarsätet håller ut och höjer och sänker armen med handflatan nedåt
Minska hastigheten - Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet ska minska hastigheten. Tecknet ges med öppen handflata nedåt. Tecknet kan även anges av polismannen som sitter på förarplatsen. Tecknet anger då att de trafikanter som möter polisfordonet ska minska hastigheten.

Bild på en polisbil framifrån med blåljusen påslagna
Lämna fri väg - Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig framför polisfordonet ska lämna fri väg. Du är skyldig att underlätta framkomligheten för polisfordonet. Tecknet ges blinkande blått ljus och/eller sirener.

Trafiksignaler

En trafiksignal är en ljus- eller ljudsignal som reglerar trafik. Trafiksignaler kommer näst högst upp i rangordningen, före vägmärken och generella trafikregler men efter polismans tecken. Om ett trafikljus lyser med en grön signal ska du alltså köra, även om vägmärket Stopplikt är uppsatt i anslutning till trafikljuset.

Trafikljus i Sverige växlar signal så här: röttrött och gultgröntgultrött.

Rött
Rött betyder alltid stopp.

Du måste stanna innan stopplinjen eller, om sådan saknas, trafikljuset. Om signalen visar rött med en svart konturpil gäller endast stopp för den eller de färdriktningar som anges med pilen.

Rött ljus och gult
Rött och gult betyder att signalen strax växlar om till grönt.

Du ska göra dig beredda på att köra, men du får inte köra innan signalen växlat om till grönt.

Grönt

Grönt betyder att du får fortsätta framåt.

En grön pil innebär att signalen endast gäller den färdriktning som anges med pilen. Du får alltså köra i pilens riktning även om en annan signal (exempelvis rött) visas bredvid.

Gult
Gult betyder att signalen strax växlar om till rött.

I regel ska du stanna, men om du har hunnit så långt när signalen växlar från grönt till gult att det inte är möjligt att stanna på ett säkert sätt så ska du fortsätta köra.

Blinkande gult eller helt släckt
Blinkande gult betyder att trafiksignalerna i korsningen är ur funktion. När du passerar ett trafikljus som blinkar gult måste du iaktta särskild försiktighet.

När en trafiksignal blinkar gult eller är helt släckt (helt svart) gäller vägmärken eller, om vägmärken saknas, generella trafikregler (exempelvis högerregeln).

Extraljus
Intill vissa trafikljus finns det ibland mindre extraljus som bara har två lampor. Om extraljuset är släckt så gäller istället signalen som huvudljuset visar.

Om huvudljuset visar grön signal och extraljuset är släckt (som på bilden) så gäller alltså den gröna signalen vilket innebär att du både får fortsätta framåt eller svänga i korsningen.

Om huvudljuset visar röd signal och extraljuset är släckt så måste du stanna. Om huvudljuset visar röd signal och extraljuset visar en grön pil så får du endast svänga i pilens riktning.

Förtydligande om gult ljus

Många gör felet att öka hastigheten vid gult ljus för att hinna förbi trafikljuset innan signalen växlar om till rött. En förare som missbedömer avståndet till trafikljuset riskerar att köra mot rött och att överraska både andra förare och fotgängare eller cyklister som börjat korsa vägen.

I regel ska du alltid stanna när ett trafikljus lyser med gul signal, det är endast när det inte går att stanna på ett säkert sätt innan trafikljuset som du ska du fortsätta köra. Om du är så nära ett trafikljus som växlar om till gult att en inbromsning skulle resultera i en farlig trafiksituation så ska du alltså fortsätta köra.


Om du har hunnit så långt när ett trafikljus växlar från grönt till gult att du inte kan stanna på ett säkert sätt så ska du fortsätta köra, i annat fall ska du stanna

Ingen trafiksignal på höger sida

I vissa korsningar finns det ett speciellt körfält för högersvängande, utan trafiksignal på höger sida. Trafikanter som kör i körfältet för högersvängande behöver inte stanna vid röd signal. I de flesta fall gäller istället väjningsplikt.

Denna typ av korsning ökar framkomligheten och minskar risken för kö.


I denna situation får du fortsätta köra, utan att stanna vid rödljuset, eftersom du passerar trafikljuset på höger sida. Du har dock väjningsplikt mot trafik från vänster.

Kontrollera trafiken även vid grönt ljus

Många gör även felet att bara köra utan att kontrollera trafiken när de har grönt ljus. Du måste alltid kontrollera trafiken åt båda hållen innan du ska svänga eller köra rakt fram i en korsning. Detta gäller alltså även när du har grönt ljus.

Du kan aldrig lita helt på att andra förare följer trafiksignalerna. En förare som kommer från ett annat håll i en korsning som du ska köra rakt fram i kanske ökar hastigheten för att försöka hinna förbi det gula trafikljuset eller helt enkelt missar rödljuset. Om du då bara kör för att du har grönt ljus, utan att kontrollera trafiken, så är risken stor att du och den andra föraren krockar.

Bli medlem och klara teoriprovet

Bli medlem och få tillgång till 1 400 körkortsfrågor, obegränsat antal prov och hela vårt spel Körkortsresan!
Nedanför kan du läsa vad våra medlemmar tycker om iKörkort.nu.

Vägmärken

Vägmärken kommer näst längst ner i rangordningen, efter trafiksignaler och polismans tecken men före generella trafikregler. Om du kommer till en korsning där vägmärket Väjningsplikt är uppsatt gäller det alltså före exempelvis högerregeln.

Varningsmärken

Varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Nästan alla varningsmärken är trekantiga med röd kant och svart motiv mot gul bakgrund.

Väjningspliktsmärken

Upplyser om stopp- eller väjningsplikt. Alla väjningspliktsmärken har olika former och färger.

Förbudsmärken

Anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot trafik med fordon.

I regel gäller förbudet från märket fram till nästa korsning, annars till ett slutmärke eller en tilläggstavla.

De flesta förbudsmärken är runda med röd kant och svart motiv mot gul bakgrund.

Påbudsmärken

Talar om vad du är skyldig att göra, till exempel att du måste köra i en viss riktning.

Påbudsmärken gäller i regel från märket fram till nästa korsning, annars till ett slutmärke eller en tilläggstavla.

Nästan alla påbudsmärken är runda med vit kant och vitt motiv mot blå bakgrund.

Anvisningsmärken

Talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Exempelvis att en motorväg eller gågata börjar eller slutar.

Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningsmärken fram till ett slutmärke.

Anvisningsmärken är alltid kvadratiska eller rektangulära men varierar i övrigt i utseende.

Lokaliseringsvägmärken

Visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Lokaliseringsmärken varierar i utseende.

Tilläggstavlor

Ger kompletterande anvisningar till vägmärket ovanför. De kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse.

Tilläggstavlor varierar i utseende men har oftast samma färg som det vägmärke det ska komplettera.

Tidsangivelser på tilläggstavla

En tilläggstavla med tidsangivelser kompletterar alltid ett annat vägmärke och anger vilka dagar och mellan vilka klockslag angivelsen på vägmärket gäller. De kan exempelvis informera om när ett vägmärke med en hastighetsbegränsning eller ett parkeringsförbud gäller.

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag.

Om ett visst datum eller en viss veckodag anges så gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Dina signaler

Genom att kommunicera dina avsikter på korrekt sätt, exempelvis genom att ge tecken innan du svänger, förbereder du dina medtrafikanter på vad du tänker göra. Men du har fortfarande skyldighet att vara uppmärksam och försäkra dig om att du kan genomföra manövern på ett säkert sätt. Du är inte fri från ansvar bara för att du har gett tecken eller signalerat på annat sätt.

När du har möjlighet bör du söka ögonkontakt med dina medtrafikanter. Det gör det lättare för dig att förstå deras avsikter och underlättar för dem att förstå dina avsikter.

Ljussignaler

Du kommunicerar framförallt med fyra ljus: blinkers (körriktningsvisare) när du ska förflytta bilen i sidled, bromsljuset när du ska sakta in eller stanna, helljuset när du i mörker vill väcka en annan förares uppmärksamhet och varningsblinkers vid nödstopp eller bogsering.


Använd alltid blinkers innan du förflyttar din bil i sidled

Blinkers ska du tända i god tid (men inte så tidigt att dina avsikter kan misstolkas) innan du:

Glöm inte att stänga av bilens blinkers efter sidoförflyttningen.

Innan du backar eller förflyttar din bil i sidled måste du alltid kontrollera trafiken bakåt i backspegeln och sidospeglarna samt över axeln (åt det håll du ska förflytta dig) i döda vinkeln. Döda vinkeln är det område som inte täcks in av någon spegel.

Bromsljuset tänds automatiskt när du trampar på bromsen. Du bör alltid bromsa lätt i god tid innan du påbörjar en kraftigare inbromsning för att göra förarna i bakomvarande fordon uppmärksamma på att du snart kommer att sänka hastigheten.


När du trampar på bromsen tänds bromsljusen automatiskt

Helljuset kan i mörker användas som en "ljustuta" genom att snabbt tända och släcka det. Precis som med den vanliga tutan ska du bara använda ljustutan för att förebygga eller avvärja fara, exempelvis om du möter ett fordon som kör mot trafiken.

Du får inte använda ljustutan för att hälsa på en annan förare eller för att informera föraren i framförvarande fordon om att du tänker köra om.

Varningsblinkers ska du tända när du tvingats till nödstopp, till exempel på grund av ett motorstopp eller en olycka, på en plats där det är förbjudet att stanna eller parkera. Om din bil blir bogserad kan det även vara lämpligt att tända varningsblinkers.

Ljudsignal

Tutan får endast användas för att väcka andra trafikanters uppmärksamhet då det behövs för att förebygga eller avvärja fara. Det kan till exempel vara lämpligt om du misstänker att en fotgängare inte har uppmärksammat dig och är på väg ut i vägen eller om du ser en förare köra mot trafiken.

Du får inte använda tutan för att heja på någon eller för att uttrycka din irritation.


Du får bara använda tutan om det behövs för att förebygga eller avvärja fara

Hastighet

Du kommunicerar mycket med din hastighet. Om du exempelvis sänker hastigheten och håller ut till höger så kommer föraren i fordonet bakom dig troligtvis att tolka detta som att det är fritt fram att köra om dig.

Ett tillfälle när det är viktigt att vara tydlig med din hastighet är när du har väjningsplikt. Du måste då sakta ned i god tid eller stanna helt så att dina medtrafikanter verkligen känner sig säkra på att du kommer att lämna företräde.

Om du bromsar kraftigt precis innan en korsning där du har väjningsplikt så har du inte följt väjningsplikten eftersom du inte saktade ner eller stannade i tid.

Placering

Hur du placerar bilen talar om för dina medtrafikanter vad du tänker göra, framförallt var och när du tänker svänga.

Genom att välja rätt körfält och placera bilen på korrekt plats vid rätt tillfälle ökar du framkomligheten, trafiksäkerheten och gör det dessutom lättare för dina medtrafikanter att planera sin körning.

Undantag för vissa

Vissa yrkesgrupper får vid behov bryta mot vissa trafikregler (exempelvis köra mot rött) och köra med högre hastighet än den högsta tillåtna.

Till dessa yrkesgrupper hör bland annat:


Poliser är en av de yrkesgrupper som vid behov får bryta mot vissa trafikregler

Fri väg

Du måste lämna fri väg för utryckningsfordon, exempelvis polisbilar, brandbilar och ambulanser, när de kör med påslagna sirener eller blåljus. Detta innebär att du är skyldig att underlätta framkomligheten för utryckningsfordon som påkallar fri väg. Du måste följa trafikreglerna och agera med stor försiktighet när du lämnar fri väg, så att ingen kommer till skada.

Att lämna fri väg kan exempelvis innebära att du kör ut på vägrenen eller dikeskanten för att kunna släppa förbi ett utryckningsfordon. Det kan också innebära att du fortsätter köra med bibehållen hastighet för att kunna lämna fri väg på en lämpligare plats eller att du - om det krävs - stannar helt. Att stanna helt mitt på en smal väg där en stor brandbil omöjligt kan passera dig underlättar dock inte framkomligheten.


Du måste underlätta framkomligheten för utryckningsfordon som kör med påslagna sirener eller blåljus

I stadsmiljö och vid tät trafik krävs det ofta att alla förare kör åt sidan för att ett utryckningsfordon ska kunna passera. Om det är lämpligt bör du i den situationen försöka väja åt samma håll som andra förare bakom eller framför dig gjort.

Så fort du hör en siren eller uppmärksammar ett blåljus måste du inta handlingsberedskap och vara beredd på att lämna fri väg.

Tänk på att utryckningsfordon kör i kolonn, alltså efter varandra, vid många utryckningar. När du har lämnat fri väg för ett utryckningsfordon måste du alltså hålla utkik efter flera utryckningsfordon innan du kör tillbaka och stänger den fria vägen.