Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Kontrollbesiktningen

I Sverige är det lag på att kontrollbesikta sitt fordon. Kontrollbesiktningen görs för att minska olyckor orsakade av tekniska fel, för att minska mängden föroreningar och för att säkerställa att inga fordon producerar mer buller och avgaser än vad som är tillåtet.

Bilar och lätta lastbilar ska kontrollbesiktas:

Exempel

Du är själv ansvarig för att ditt fordon kontrollbesiktas inom rätt tid. Om du inte får något erbjudande om kontrollbesiktning från ett besiktningsföretag måste du själv boka en tid för kontrollbesiktning.

Om du inte kontrollbesiktar ditt fordon inom den tid som gäller beläggs det automatiskt med körförbud. Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning. Körförbudet upphävs först efter att kontrollbesiktningen är gjord.

Fel som påpekas vid kontrollbesiktningen måste åtgärdas snarast. Detta innefattar även sådana fel som inte kräver en ombesiktning. Fordonet får inte användas mer än vad som är nödvändigt för att felen ska kunna åtgärdas.

Det är lag på att kontrollbesikta sitt fordon

Flygande inspektion

En flygande inspektion innebär att ett fordon stoppas och besiktas på plats. Flygande inspektioner får genomföras av poliser och av bilinspektörer som har förordnats av Polismyndigheten.

Om inspektionen visar att fordonet är bristfälligt och utgör en fara för trafiksäkerheten kan det åläggas med körförbud och måste bärgas bort från platsen.

Gamla besiktningsregler

Tidigare var det var slutsiffran i registreringsnumret som styrde när bilen skulle kontrollbesiktas. De gamla besiktningsreglerna upphörde att gälla 20 maj 2018.