Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Teoriprovet

Att tänka på inför teoriprovet

På teoriprovet ska du visa att du har de teoretiska kunskaper som krävs för att kunna köra med gott omdöme i trafiken. Du måste bli godkänd på teoriprovet innan du får genomföra körprovet.

För att få skriva teoriprovet så måste du vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat i Sverige i minst sex månader och ha en giltig riskutbildning.

Avgiften för ett teoriprov är 325 kronor. På helger och efter klockan 18:00 på vardagar är avgiften 400 kronor.

Förberedelser

Du presterar mycket bättre och tänker klarare om du sover ut ordentligt natten innan provet. Stanna med andra ord inte uppe natten innan för att plugga - om du redan har pluggat ordentligt och känner dig säker på körkortsteorin så är det mycket viktigare att du sover ut än att du pluggar i några timmar till.

Kort om provet

Om du blir godkänd på teoriprovet är resultatet giltigt i fyra månader. Du måste bli godkänd på körprovet inom denna giltighetstid, annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om.

Titta gärna på filmen nedanför, den ger dig en bra bild av hur teoriprovet går till.

Klicka på bilden för att titta på filmen

Anpassade teoriprov

Om du har dyslexi, ADHD, autism eller någon annan funktionsnedsättning som gör att du behöver särskilt stöd när du ska läsa så kan du ansöka om att få provet anpassat. Du kan ansöka om att göra följande anpassade teoriprov:

På provet

När du väl skriver provet gäller det att verkligen läsa varje fråga och alla svarsalternativ noggrant. Svarsalternativen är ibland snarlika, så det är viktigt att du verkligen förstår frågan innan du svarar.

Stressa inte, men fastna inte heller för länge på en fråga. Du har trots allt bara 43 sekunder på dig per fråga i snitt och du måste ju hinna svara på alla frågor innan tiden tar slut. Om du verkligen fastnar på en fråga är det bättre att markera den och återgå till den senare, när du har svarat på övriga frågor.

Om du har tid över när du har svarat på alla frågor bör du gå igenom frågorna igen för att säkerställa att du inte har missförstått något eller valt fel alternativ av misstag.

Fusk

Trafikverket har nolltolerans mot fusk. Innan provet måste du lämna försäkran om att inte använda otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt fuska på provet.

Om du fuskar händer följande:

Kom ihåg att din mobil måste vara helt avstängd i provsalen.

Kunskapskrav

På teoriprovet ska du visa att du har de teoretiska kunskaper som krävs för att du ska kunna köra säkert och med gott omdöme i trafiken. Teoriprovet mäter dina kunskaper inom följande fem områden:

De flesta felbesvarade frågorna på provet handlar om trafikregler. Det kan till exempel vara frågor om vad vägmärken och vägmarkeringar betyder för dig och dina medtrafikanter, vilka regler som gäller i olika slags korsningar och vilka regler som gäller när man kör på olika slags vägar.

Nedanför kan du läsa mer detaljerat om vilka ämnen de olika frågekategorierna innehåller.

Fordonskännedom och manövrering

Frågorna om fordonskännedom och manövrering kan till exempel handla om:

Miljö

Frågorna om miljö kan till exempel handla om:

Trafiksäkerhet

Frågorna om trafiksäkerhet kan till exempel handla om:

Trafikregler

Frågorna om trafikregler kan till exempel handla om:

Personliga förutsättningar

Frågorna om personliga förutsättningar kan till exempel handla om:

Resultatet syns direkt på skärmen när du är klar med alla frågor - det krävs 52 (80 %) rätt för att bli godkänd på teoriprovet

Godkänt/Underkänt

När du är klar med alla frågor syns ditt resultat direkt på skärmen. Resultatet skickas även till din e-postadress. Vad som händer därefter beror på om provet blir godkänt eller underkänt.

Godkänt

Om du får godkänt på ditt teoriprov är resultatet giltigt i 4 månader. Det innebär att du måste klara körprovet inom fyra månader, annars får du göra om båda proven.

Underkänt

Om du får underkänt på ditt teoriprov får du boka ett nytt teoriprov och försöka igen vid ett senare tillfälle. Det är viktigt att du utbildar dig mer innan du genomför nästa prov.

Om du redan har ett körprov bokat måste du avboka eller omboka provet minst 24 timmar före provtillfället. Om du avbokar eller ombokar för sent måste du ändå betala provavgiften.