Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Köra ut på en landsväg

Innan påfarten

När du närmar dig en korsande väg där du har väjningsplikt så måste du sänka hastigheten i god tid innan korsningen. Genom att sänka hastigheten i god tid så får du bättre uppsikt åt bägge hållen och mer tid på dig till att i lugn och ro besluta om du säkert kan köra ut på vägen, eller om du måste stanna och lämna företräde.


När du har väjningsplikt måste du tydligt visa din avsikt att lämna företräde genom att i god tid sakta ned eller stanna helt

Det är även viktigt att du placerar bilen korrekt innan den korsande vägen. En korrekt placering innebär att du inte hindrar den övriga trafiken, att du syns och ser bra och att det tydligt framgår åt vilket håll du ska svänga.

Innan en högersväng ska du placera bilen nära högerkanten. Även efter svängen ska du placera bilen nära högerkanten.

Innan en vänstersväng ska du placera bilen så nära vänsterkanten av ditt körfält som möjligt. På detta sätt både ser och syns du bättre, dessutom underlättar placeringen för fordon som vill passera dig på höger sida. Efter svängen ska du placera bilen nära högerkanten.

Ibland sker påfarten till en större väg via ett accelerationsfält liknande de som finns på motorvägar. Då gäller samma regler som vid motorvägspåfart.

Risker

Det är precis lika viktigt att alltid kontrollera trafiken åt både höger och vänster innan du kör ut på en korsande väg. Det är tyvärr vanligt att förare som ska köra ut till höger bara kontrollerar trafiken åt vänster, men slarvar med uppsikten åt höger.

Kontrollera alltid trafiken åt både höger och vänster innan du kör ut på en korsande väg

Om du kör ut till höger utan att först kontrollera trafiken därifrån så finns risken att du blir påkörd av en förare som håller på att köra om, och därför befinner sig i körfältet du ska köra ut i.

Dolda fordon

Innan du kör ut på en korsande väg så måste du alltid vänta tills sikten är helt fri. Du får inte köra ut när din sikt är skymd av ett fordon som svänger eller ska svänga in på vägen där du står och väntar på att köra ut. Räkna alltid med att andra fordon kan dölja sig bakom fordonet som svänger eller ska svänga, fordon som kanske ska fortsätta rakt fram.

Även stora fordon som skåpbilar, lastbilar och bussar som inte ska svänga kan dölja mindre och snabbare fordon bakom, eller bredvid, sig som du inte ser.

Exempelvis kan det bakom en lastbil köra en motorcykel som du inte ser. Om motorcykelföraren kör om lastbilen samtidigt som du kör ut till höger eller vänster framför lastbilen så är risken stor att du krockar med motorcykeln.

Det finns alltid en risk att ett stort fordon döljer ett mindre fordon bakom eller bredvid sig

Den mänskliga faktorn

När du ska köra ut på en korsande väg så måste du ta hänsyn till den mänskliga faktorn: en förare som kommer från vänster och som ger tecken till höger kan bara ha glömt att stänga av bilens blinkers och kanske inte alls ska svänga, utan ska fortsätta köra rakt fram.

Om du upplever att en förare som ger tecken för att svänga kör med en för hög hastighet så måste du vänta med att köra ut tills du är helt säker på förarens avsikter.

Samma sak gäller när du ska köra ut på en korsande väg och har företräde enligt högerregeln: du kan aldrig lita helt på att en förare som kommer från vänster verkligen kommer att lämna företräde. Om du känner dig osäker på om föraren kommer att lämna företräde så är det säkrare att vänta med att köra ut.

Kör aldrig ut på en korsande väg innan du är helt säker på att det ske utan fara och utan att hindra andra

Väjningsplikt

När du har väjningsplikt måste du alltid lämna företräde för andra förare, fotgängare, cyklister och övriga trafikanter. Du måste tydligt visa din avsikt att följa väjningsplikten genom att i god tid sakta ned eller stanna helt.

Om vägen du ska köra ut på är en huvudled så har du alltid väjningsplikt och måste då lämna företräde åt all trafik på huvudleden. Samma sak gäller också om vägmärket Väjningsplikt är uppsatt innan en väg du ska köra ut på.

Stopplikt

Om vägmärket Stopplikt är uppsatt innan en väg du ska köra ut på så måste du däremot stanna helt och lämna företräde innan du kör ut. Detta gäller oavsett om det kommer någon trafik på den korsande vägen eller inte. Reglerna är utformade på detta sätt för att säkerställa att förare som har stopplikt verkligen tar sig tid att kontrollera trafiken innan de kör ut.

När du har stopplikt ska du i första hand stanna vid stopplinjen, saknas en sådan ska du istället stanna precis innan du kör ut på vägen - där du syns och har fri sikt (men inte på den korsande körbanan). Du får bara köra ut om det kan ske utan fara och utan att hindra andra.

Att köra ut i korsning med stopplikt utan att först stanna kan få förödande konsekvenser

Att inte följa stopplikt kan resultera i dryga böter och återkallat körkort.

Observera att både en polismans tecken och trafiksignaler gäller före vägmärken. Du behöver alltså inte stanna och lämna företräde om en polisman vinkar fram dig eller om en trafiksignal lyser med en grön signal i anslutning till vägmärket Stopplikt eller något annat väjningspliktsmärke.

I korsningen på bilden så måste du stanna helt vid stopplinjen, oavsett om det kommer någon trafik på den korsande vägen eller inte

Indragen stopplinje

På smala landsvägar är stopplinjen ibland placerad en bit innan den korsande vägen. Anledningen till detta är för att stora fordon ska få tillräckligt mycket utrymme för att kunna svänga in på den smala vägen.

Högerregeln

När två vägar (där ingen väg är en huvudled) korsar varandra och inget annat reglerar väjningsplikten i korsningen så gäller högerregeln. Högerregeln innebär att det fordon som kommer från vänster har skyldighet att lämna företräde för fordon som kommer från höger.

Högerregeln gäller även när två fordons väg korsar varandra på öppna områden, som parkeringsplatser och bensinstationer.

Högerregeln gäller också i korsningar med enskild väg, om inget vägmärke anger något annat.


I situationen på bilden så har föraren i den gula bilen företräde enligt högerregeln

Ett vanligt missförstånd är att ett fordon som kör på en "större" väg inte behöver lämna företräde för fordon som kör på en "mindre" väg. Så är det inte, om inget annat reglerar väjningsplikten i korsningen så gäller högerregeln, oavsett vägarnas storlek.

Varning för vägkorsning

Detta vägmärke sitter ibland uppsatt innan korsningar där högerregeln gäller

Högerregeln gäller inte:

Efter att du har kört ut

När du har kört ut på den korsande vägen ska du snabbt anpassa hastigheten och hålla ut ordentligt till höger. Kontrollera samtidigt om det närmar sig trafik bakifrån.

I mörker ska du inte placera bilen alltför nära vägkanten eller på vägrenen eftersom det kan finnas hinder eller oskyddade trafikanter där som är svåra att upptäcka.