Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Rätt belysning

Reglerna

I Sverige är det lag på att bilens ljus ska vara tända även när det är ljust ute. Det är viktigt att veta vilka ljus som ska vara tända under olika situationer samt vilka kombinationer av ljus som är förbjudna.

Strålkastarna ska alltid vara tända under färd, även när det är ljust ute

Obligatoriska ljus

Dagsljus: Halvljus, varselljus eller dimljus.

Gryning, skymning eller mörker: Halvljus eller helljus. Dimljus om det är dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel). Parkeringsljus om du har parkerat eller stannat på en väg (även vid tillfälliga stopp).

Dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel): Halvljus, helljus eller dimljus. Dimbakljus är tillåtet om sikten är kraftigt nedsatt och ljuset inte bländar bakomvarande fordon.

Vid dimma eller kraftig nederbörd så är det i regel både effektivare och säkrare att använda dimljuset eller halvljuset än att använda helljuset. Det beror på att helljuset är så starkt och riktad i en sådan vinkel att det reflekteras i vattenpartiklarna och bländar dig.

Nödstopp: Varningsblinkers. I gryning, skymning eller mörker ska du även tända bilens parkeringsljus.

Om sikten är kraftigt nedsatt så får du ha dimbakljuset tänt om det inte bländar bakomvarande förare

Förbjudna ljuskombinationer

Vissa ljus får du inte ha tända samtidigt eftersom kombinationen kan vara bländande för andra trafikanter. Följande ljuskombinationer är förbjudna:

Om du kör med en förbjuden ljuskombination riskerar du böter.

Helljuset

Vid mörkerkörning ska du använda helljus så mycket som möjligt. Du får dock inte köra med helljus:

Att en väg har tillfredsställande belysning innebär att det inte finns några mörka delar på vägen eller att den är så pass väl upplyst att du inte ser bättre med helljus än med halvljus. Det kan alltså vara tillåtet att köra med helljus trots att vägen har belysning. Om det är mörkt ute och du kör på en gata med svag gatubelysning kan det exempelvis vara lämpligt att köra med helljus, förutsatt att du inte bländar någon annan förare.

Du får inte använda helljus när du kör så nära bakom ett annat fordon att föraren kan bli bländad

När du kör med helljus och närmar dig en korsning kan det också vara lämpligt att blända av till halvljus. Annars riskerar du att blända förare som kör på den korsande vägen.

Observera att du inte måste blända av för fotgängare. Man bör till och med inte blända av till halvljus vid möte med fotgängare eftersom helljuset gör det lättare att se dem ordentligt. Fotgängare kan ju dessutom enkelt undvika bländning genom att vända bort blicken.


Du måste inte blända av till halvljus för fotgängare

Ljustutan

När du kör i mörker kan du använda helljuset som en "ljustuta" genom att snabbt tända och släcka det. Det kan exempelvis vara lämpligt om du ser en förare köra i fel körfält eller om du misstänker att en trafikant inte har upptäckt dig.

Precis som den vanliga tutan ska ljustutan bara användas om det behövs för att avvärja en farlig situation.

Ljus och reflexer på släpvagn

Fram: Två vita reflexer. Om släpvagnen är bredare än 160 cm krävs även två ljus.

På sidorna: Minst ett orange ljus och en orange reflex på varje sida. Om släpvagnen är längre än sex meter krävs fler ljus och reflexer.

Bak: Två röda bakljus och bromsljus, två röda triangelreflexer, ett vitt ljus som belyser registreringsskylten samt blinkers på varje sida.

Vid bogsering

Den bogserade bilen får ha tända varningsblinkers (men inte dragbilen). Om den bogserade bilens ljus inte fungerar så ska bilen vid mörker eller dimma märkas ut på följande sätt:

Bilen som blir bogserad får ha tända varningsblinkers