Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Registrering, skatt och försäkringar

Registreringsbevis

Alla fordon har ett tillhörande registreringsbevis i två delar (en blå och en gul) som är utfärdat av Transportstyrelsen. Registreringsbeviset innehåller bland annat viktiga uppgifter om mått, vikt, motortyp, tillåtna däckstyper och hur tungt släp bilen får dra. Registreringsbeviset används bland annat när du ska ställa av bilen eller genomföra ett ägarbyte.

Del 1 (blå) innehåller:

Del 2 (gul) innehåller:

Del 1 av registreringsbeviset måste du ta med dig om du ska köra utanför Sverige.

Del 2 av registreringsbeviset är en värdehandling och ett intyg på vem som äger fordonet. Det är alltså viktigt att du är rädd om det, förvara det därför på ett säkert ställe (inte i fordonet) så att det inte kommer i orätta händer.

Originalet av Del 2 måste alltid finnas med vid ett ägarbyte.

Registreringsbesiktning

Om du förändrar något på ditt fordon så att uppgifterna i registreringsbeviset inte längre stämmer måste du registreringsbesikta det inom 1 månad*.

Förändringar som kräver registreringsbesiktning är till exempel en modifierad motoreffekt och montering/demontering av:

Om du förändrar ditt fordon kan det behöva registreringsbesiktas

* Om fordonet har varit avställt måste du registreringsbesikta det redan inom 1 vecka efter det att avställningen upphörde.

ägarbyte och avställning

Om du har köpt eller sålt ett fordon ska du och den andra parten göra en anmälan om ägarbyte till Transportstyrelsen. Om köpet eller försäljningen har skett hos en bilhandlare kan de ofta genomföra ägarbytet åt dig.

Ni kan antingen anmäla ägarbytet online, via Transportstyrelsens app Mina fordon eller via fordonets registreringsbevis. I det sistnämnda fallet ska originalet (en kopia godkänns ej) av det senaste utfärdade registreringsbeviset skrivas under av både den nya och den gamla ägaren och sedan skickas in till Transportstyrelsen inom tio dagar. Om registreringsbeviset utfärdades efter september 2004 ska anmälan göras på Del 2 (den gula delen).

Den nya ägaren måste även teckna en trafikförsäkring som börjar gälla samma datum som har angetts för ägarbytet.

Om du har köpt eller sålt ett fordon ska du och den andra parten anmäla ägarbytet

Avställning

Om du inte ska använda ditt fordon under en längre period så kan det vara smart att ställa av det eftersom du då inte behöver betala trafikförsäkring eller fordonsskatt för fordonet.

Du kan anmäla en avställning på fyra olika sätt:

En vanlig missuppfattning är att ett fordon automatiskt blir avställt om det av någon anledning beläggs med körförbud. Så är inte fallet, ett fordon blir aldrig automatiskt avställt - du måste själv anmäla avställningen till Transportstyrelsen.

Ett avställt fordon får inte bogseras, det får endast köras till och från besiktning om trafikförsäkringen är betald och inga fordonsskatteskulder finns.

Fordonsskatt

För de flesta motordrivna fordon måste en speciell fordonsskatt betalas till Transportstyrelsen för att fordonet ska få användas på allmän väg. Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det, då slipper du betala både fordonsskatt och trafikförsäkring.

Du behöver inte betala fordonsskatt för ett avställt fordon

Personbilar som är av fordonsår 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005, miljöklass el och miljöklass hybrid, beskattas utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut.

För personbilar som inte uppfyller något av ovanstående krav så beräknas istället skatten på bilens skattevikt, vilket utgörs av dess tjänstevikt.

För släpvagnar, lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar beräknas skattevikten istället på fordonets totalvikt, det vill säga fordonets tjänstevikt + maxlast.

Det är ägaren av fordonet som är skatteskyldig.

Försäkringar

Alla registrerade fordon som är påställda måste ha en giltig trafikförsäkring, vid en olycka täcker den vissa kostnader, men långt ifrån alla. För att öka ditt skydd kan du även teckna en delkaskoförsäkring och/eller en vagnskadeförsäkring.

Om du tecknar en halvförsäkring så får du både en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring.

Om du tecknar en helförsäkring så får du alla tre försäkringarna - alltså en trafikförsäkring, en delkaskoförsäkring och en vagnskadeförsäkring. En helförsäkring ger dig bäst skydd och ersätter de flesta skador på din bil, oavsett vem som har orsakat dem.

En helförsäkring ger dig och din bil ett komplett skydd

Hemförsäkring

För att få ersättning för personliga tillhörigheter eller annan egendom (bagage, dator, kläder etc.) som skadas vid en olycka eller stjäls från bilen måste du även ha en hemförsäkring.

Bonus

Du får en rabatt på din försäkringspremie som är baserad på antalet skadefria år. Olyckor som orsakas av andra påverkar i regel inte din bonus. Efter 10-15 skadefria år (beroende på bolag/försäkring) når du den högsta bonusklassen och får därmed den högsta möjliga rabatten.

Regressrätt

Om du orsakar en olycka och fälls för grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri kan försäkringsbolaget utnyttja sin så kallade regressrätt. Du måste då betala tillbaka en del av eller hela ersättningen du fick efter olyckan.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk för alla påställda fordon och täcker många av de kostnader som kan uppkomma i samband med en olycka, exempelvis personskador på förare, passagerare och andra, skador på fordon du har kolliderat med samt skador på egendom som lyktstolpar och trafikanordningar. En trafikförsäkring täcker däremot inte skador på din bil.

Vid en krock mellan två fordon är det den vållande personens trafikförsäkring som ska ersätta skadorna

Om din bil inte har en trafikförsäkring så måste du betala en hög trafikförsäkringsavgift som baseras på de högsta premierna som försäkringsbolagen tillämpar för det aktuella fordonsslaget. Trafikförsäkringsavgiften är alltid mycket högre än trafikförsäkringspremien.

Delkaskoförsäkring

Delkaskoförsäkring är ett samlingsnamn för en rad olika försäkringar som ökar ditt skydd. Vad som ingår kan variera mellan olika försäkringsbolag men brukar innehålla:

En trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring bildar tillsammans en halvförsäkring.


En delkaskoförsäkring ökar ditt skydd vid en olycka

Vagnskadeförsäkring

Med en vagnskadeförsäkring får du ersättning för skador på din bil som orsakats i samband med olyckor där du själv var vållande, eller där ingen annan förare varit vållande. Exempelvis om du kör i diket eller krockar med ett rådjur.

Du får även ersättning för bärgningskostnader och om din bil utsätts för skadegörelse, exempelvis om någon slår sönder en ruta på din bil.

En trafikförsäkring, en delkaskoförsäkring och en vagnskadeförsäkring bildar tillsammans en helförsäkring.

Skadeanmälan

Efter en olycka ska du snarast anmäla händelsen till ditt försäkringsbolag. Detta kan du antingen göra på ditt försäkringsbolags hemsida eller på en blankett för skadeanmälan.

Blanketter för skadeanmälan finns att hämta hos alla försäkringsbolag. Vid en kollision ska ett så kallat blankettset användas. Båda förarna som var inblandade i olyckan ska fylla i och skriva under det på framsidan. Var och en tar sedan varsitt exemplar som de sedan kompletterar på baksidan med mer information till sitt försäkringsbolag. Om fler än två fordon är inblandade ska flera blankettset användas.

Skuldfrågan ska inte diskuteras på plats, låt försäkringsbolagen utreda det i efterhand.

Efter en olycka ska du snarast anmäla händelsen till ditt försäkringsbolag