Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Stress och grupptryck

Stress

Alla drabbas av stress av olika anledningar och reagerar på stress på olika sätt. Vad som upplevs som en stressig situation för en person upplevs kanske som helt normal för en annan.

När det gäller bilkörning och stress spelar erfarenhet en stor roll, de flesta nyblivna körkortstagare blir ofta stressade eftersom de hela tiden ställs inför, för dem, nya situationer och utmaningar.


Nyblivna körkortstagare blir lättare stressade än mer erfarna förare

För att bli en duktig förare så måste du lära känna dig själv och vad som gör dig stressad, hur du reagerar på stress och vad du kan göra för att undvika att bli för stressad.

Måttlig stress är prestationshöjande och därmed positivt. Hög stress är däremot prestationssänkande och därmed negativt. Hur just du reagerar på hög stress vet bara du, men de vanligaste reaktionerna är att man:


Vissa låser sig totalt och ger upp när de utsätts för hög stress

Genom att vara utvilad och köra defensivt kan du minimera den generella svårighetsnivån på din körning och därmed undvika svåra situationer som orsakar stress.

Om du har lätt för att bli stressad bör du alltid se till att ha mycket tid på dig när du ska köra någonstans, så att du inte blir stressad över att du har bråttom. Du kan även sänka svårighetsnivån genom ditt val av tidpunkt, exempelvis genom att undvika rusningstrafiken och mörkerkörning.

För att minska risken för hög stress så är det även viktigt att din bil och dess utrustning är pålitlig och i bra skick.

Ett annat sätt att på sikt bli mindre stressad när du kör bil är att öva på de moment som gör just dig stressad. Om exempelvis fickparkering eller start i backe alltid gör dig väldigt stressad så kan du mängdträna på just det momentet. Först under kontrollerade former, när du inte har bråttom, och sedan på riktigt, ute i trafiken.

När du väl har bemästrat momentet kommer du förmodligen inte ens förstå hur det en gång i tiden kunde göra dig så stressad.

För att bli en bra förare är det viktigt att fortsätta träna på de moment som gör dig stressad även efter att du har tagit körkort

Grupptryck

Att ge efter för grupptryck innebär att vi ändrar vårt beteende och agerar på ett sätt vi inte hade gjort om vi varit ensamma.

Grupptryck behöver inte vara negativt, men tyvärr är det oftast det, utan kan även vara positivt. Det beror helt på vilka människor gruppen består av.

Om passagerarna i en bil exempelvis är stressade och hetsar föraren att köra snabbare än vad som är tillåtet så är grupptrycket negativt. Om en person som ska köra bil blir pressad av sina vänner att dricka alkohol, trots att de vet att personen ska köra bil hem, så är grupptrycket också negativt

Men om passagerarna istället får föraren att sänka hastigheten eftersom det är halt ute så är grupptrycket positivt. Var uppmärksam på vilket sätt du påverkas av andra.


Låt dig inte påverkas av negativt grupptryck

Konsekvenser

Studier har visat att främst manliga, men även kvinnliga, unga förare löper mycket stor risk att råka ut för en trafikolycka när de kör bil tillsammans med unga manliga passagerare. En starkt bidragande faktor till detta är just grupptryck.

Men även om passagerarna i en bil hetsar föraren att köra på ett sätt som leder till en olycka så är det alltid föraren som bär hela ansvaret.


Om du orsakar en olycka bär du som förare alltid hela ansvaret

Olovlig körning

En farlig situation som kan orsakas av grupptryck är när en eller flera personer utan körkort ber en person med körkort om att få provköra eller låna dennes bil.

Om du låter en kompis som du vet saknar körkort köra din bil så riskerar ni båda straffpåföljd. Din kompis gör sig skyldig till olovlig körning genom att köra din bil utan körkort och du gör dig skyldig till tillåtande av olovlig körning genom att medvetet låta en person utan körkort köra din bil.

En annan farlig situation som också kan orsakas av grupptryck är när en person med körkort hetsar en person utan körkort att provköra hans eller hennes bil, eller köra hem från en fest för att han eller hon har druckit alkohol.

Vissa påverkas lättare

Alla kan falla för grupptryck men personer med dåligt självförtroende påverkas lättare än andra. Eftersom de så gärna vill bli accepterade av gruppen gör de som de blir tillsagda istället för att säga ifrån. Detta leder till att förare med dåligt självförtroendet slutar lita på sitt eget omdöme och får ännu sämre självförtroende.

Personer med dåligt självförtroende påverkas lättare av grupptryck än andra

För att vinna riktig respekt och acceptans i gruppen måste man fatta sina egna beslut, ta ansvar för gruppens säkerhet och våga säga ifrån.

Ha allt detta i åtanke även när du är passagerare, så att det inte är du som driver en kompis till att köra på ett sätt som han eller hon inte är bekväm med. Tveka inte heller att säga ifrån om du känner dig otrygg med sättet som någon kör på.