Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Trötthet

Trötthetens effekter

Forskning visar att så mycket som 20 % av alla trafikolyckor orsakas av trötthet.

Den vanligaste typen av trötthetsolyckor är singelolyckor och 40 % av alla singelolyckor sker under mörker och gryning, det är alltså sannolikt att många av dessa beror på trötthet.

Trötthet och alkohol bedöms vara de enskilt största faktorerna till att trafikolyckor sker, olyckor som skulle kunna undvikas.

Ungefär 20 % av alla trafikolyckor orsakas av förare som egentligen är för trötta för att köra

Effekterna av trötthet är oerhört starka och kan vara förödande i kombination med bilkörning, din reaktionstid blir exempelvis lika dålig efter 24 timmar utan sömn som den hade varit med 0,8 promille alkohol i blodet. Av denna anledning är det förbjudet att köra uttröttad och lagen likställer en olycka orsakad av trötthet med en olycka orsakad av en förare som kört påverkad av alkohol eller narkotika.

"Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt." –Trafikförordningen 3 kap, 1§

Trötthet försämrar:

Lagen likställer att köra uttröttad med att köra påverkad av alkohol eller droger

Trötthetssignaler

Alla upplever hur tröttheten kommer smygande på olika sätt och i olika ordning, men många av trötthetssignalerna i listan nedanför känner nog de flesta igen.

Tidiga trötthetssignaler

Senare trötthetssignaler

Lyssna på och respektera kroppens trötthetssignaler

Redan vid de första, tidiga, trötthetssignalerna måste du överväga om det är lämpligt att fortsätta köra, men om du upplever de senare, ännu starkare, trötthetssignalerna så måste du stanna så fort som möjligt. Risken är då nämligen stor att du plötsligt nickar till, hur mycket du än anstränger dig för att hålla dig vaken. Du måste lära dig att tolka just dina trötthetssignaler, och respektera dem.

Ökad risk

Var extra uppmärksam på kroppens trötthetssignaler vid natt- och mörkerkörning och när du börjar närma dig ditt mål.

Störst risk att somna bakom ratten är det under den så kallade "vargtimmen", mellan 03:00-05:00. Då är kroppens aktivitet som lägst, kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker till dygnets lägsta nivåer och ämnesomsättningen går ner.

Risken är också extra stor under den sista delen av en körsträcka eftersom vi då tenderar att slappna av. Detta är speciellt sant om vi är på väg hem eftersom vi då är väldigt bekanta med vägarna och lätt vaggas in i en falsk trygghet.

Alkohol gör oss tröttare och gör det svårare att upptäcka trötthetssignalerna. Därför är det vanligt att trötthetsolyckor orsakas av alkoholpåverkade förare.


Störst risk att somna bakom ratten är det under den så kallade "vargtimmen", mellan 03:00-05:00

Monoton körning

Att köra långa sträckor utan paus ökar också risken för trötthet, oavsett vilken tid på dygnet du kör. Risken är speciellt stor om körningen dessutom är monoton och inte kräver ditt fulla fokus - exempelvis om du kör på en motorväg med lite trafik.

Även monotona ljud från bilens däck och motor ökar risken för trötthet.

Trötthet är en av de största orsakerna till dödsolyckor på motorvägar.

Mikrosömn

Mikrosömn är en sekundkort omedveten sömn som i regel orsakas av sömnbrist. I soffan framför en film är det naturligtvis helt ofarligt med mikrosömn men bakom ratten ute i trafiken kan det vara förödande.

I bästa fall kan ljuset från ett mötande fordon, ljudet från en räfflad kantlinje eller något annat väcka en mikrosovande förare. I värsta fall är det en våldsam kollision...

Om du skulle låta din trötthet gå så långt att du faktiskt nickar till bakom ratten, om än bara för en tiondels sekund, så måste du omedelbart stanna på första lämpliga plats.

Om du inte stannar utan fortsätter köra och försöker kämpa dig igenom tröttheten är risken stor att du inte bara nickar till nästa gång, utan att du istället faller i djup sömn och kör av vägen eller in i något eller någon.

Att förare somnar bakom ratten och kör av vägen, eller in i ett mötande fordon, är tyvärr alltför vanligt

Åtgärder

För att minska risken att bli trött bakom ratten så finns det en hel del du kan göra i förebyggande syfte.

Men om du trots allt är för trött för att köra så ska du inte köra, så enkelt är det. Om du känner att tröttheten kommer smygande medan du kör så måste du därför stanna och vila.

Om du är för trött för att köra så måste du stanna och sova en stund innan du kan fortsätta

Den mest effektiva metoden för att motverka trötthet är att ta en tupplur på ungefär 20 minuter. Om du sover längre än 30 minuter går du in i djupsömn vilket gör att du kan känna dig väldigt trött efteråt. En kort promenad och en kopp kaffe kan också hjälpa, men ger ingen långlivad effekt utan en tupplur.

Om du känner dig piggare efter att ha vilat kan du fortsätta köra, men du måste då vara ännu mer vaksam på trötthetssignalerna. Om du en gång har börjat känna dig trött så är risken stor att det händer igen.