Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
Körkortsresan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till körkortet
Vägmärken
Hitta trafikskola
Presentkort
Language
Översikt
Lyssna
Rapport
Spara
Spara

Köra med släpfordon och bogsera

Köra med släpfordon

Det finns en hel del regler, krav och säkerhetsföreskrifter du måste känna till och följa när du ska köra med ett tillkopplat släpfordon - exempelvis en släpvagn eller en husvagn.

Till att börja med måste du räkna ut om din körkortsbehörighet är tillräcklig för att överhuvudtaget få köra släpfordonet. Därefter måste du ta reda på vilka viktbegränsningar som gäller för bilen och släpet, vilket kultryck som är lämpligt, vilken typ av broms som krävs, hur lasten ska förankras och fördelas på släpet samt hur fort du får köra.


Det viktigt att känna till vilka regler som gäller för släpvagnar, husvagnar och andra släp som kopplas efter bilen

Ta reda på följande när du ska köra med tillkopplat släp:

  1. Om din körkortsbehörighet är tillräcklig.
  2. Bilens och släpets olika viktbegränsningar.
  3. Vilken typ av broms som krävs.
  4. Vilket kultryck som är lämpligt.
  5. Hur lasten ska förankras och fördelas.
  6. Hur fort du får köra.

Säkerställ alltid att kombinationen är tillåten innan du kopplar ett släp till bilen.

B-behörighet/Utökad B-behörighet

B-behörighet

Utökad B-behörighet

Nedan följer fyra exempel på vilken behörighet som krävs för olika fordonskombinationer:

Exempel 1: Bilens totalvikt är 2 300 kg och släpets totalvikt är 1 000 kg. Eftersom den sammanlagda totalvikten av 3 300 kg inte överstiger 3 500 kg krävs endast B-behörighet.

Exempel 2: Bilens totalvikt är 3 500 kg och släpets totalvikt är 750 kg. Eftersom bilens totalvikt inte överstiger 3 500 kg och släpets totalvikt inte överstiger 750 kg krävs endast B-behörighet.

Exempel 3: Bilens totalvikt är 2 450 kg och släpets totalvikt är 1 550 kg. Eftersom släpets totalvikt överstiger 750 kg och den sammanlagda totalvikten av 4 000 kg överstiger 3 500 kg men understiger 4 250 kg krävs utökad B-behörighet.

Exempel 4: Bilens totalvikt är 2 870 kg och släpets totalvikt är 1 450 kg. Eftersom den sammanlagda totalvikten av 4 320 kg överstiger både 3 500 kg och 4 250 kg räcker varken B-behörighet eller utökad B-behörighet.


Om släpets totalvikt överstiger 750 kg och bilens och släpets sammanlagda totalvikt överstiger 3 500 kg så räcker inte B-behörighet för att få köra fordonskombinationen

Vikter

Tjänstevikt bil: Bilens vikt med förare när den är olastad och fullt utrustad (med verktyg, reservhjul, bränsle, motorolja och vatten).

Tjänstevikt släpfordon: Släpfordonets vikt när det är olastat.

Släpfordonsvikt: Den sammanlagda vikten av släpfordonet och dess last.

Bruttovikt: Den sammanlagda vikten som bilens eller släpfordonets samtliga hjul för över till vägbanan vid ett visst tillfälle. Bruttovikten varierar alltså beroende på last och utrustning.

Maxlast: Bilens eller släpfordonets högsta tillåtna lastvikt enligt registreringsbevisen.

Totalvikt: Tjänstevikt + maxlast.

Övriga begränsningar

Tänk på att både bilen och släpet även kan ha begränsningar gällande totalvikt och maxlast. Att du har rätt körkortsbehörighet innebär alltså inte automatiskt att din bil klarar att dra släpet eller att släpet klarar lasten. Uppgifter om detta finns på del 1 av respektive fordons registreringsbevis.

Bilden nedanför visar den del av en bils registreringsbevis som innehåller dessa uppgifter.

Om du har B-körkort och ska koppla ett släp till bilen så är det tre punkter du måste kontrollera.

1. Att släpets totalvikt inte överstiger det värde som anges i O.3 i bilens registreringsbevis.

2. Att släpets bruttovikt inte överstiger det värde som anges i O.1 i bilens registreringsbevis.

3. Att bilens och släpets sammanlagda bruttovikt inte överstiger det värde som anges i F.3 i bilens registreringsbevis.

Äldre körkort
Om du redan har ett körkort med behörighet B eller BE, gäller samma regler som när du tog ditt körkort. Om du har fått ditt körkort återkallat och därför varit tvungen att ta om det så gäller de nya reglerna.

Risker

Om du kör med ett för tungt släp så riskerar du att köra av vägen eller att orsaka en allvarlig olycka. Bilen kommer nämligen att bete sig helt annorlunda än vad du är van vid. Den kan till exempel börja wobbla på vägen eller bli över- eller understyrd, alltså svänga mer eller mindre än vanligt. Bromssträckan kan också bli många gånger längre.

Om du kör med ett för tungt släp kan du också göra dig skyldig till olovlig körning, ett brott som leder till böter och ibland även återkallat körkort.

Att backa med ett tillkopplat släp är förknippat med vissa risker eftersom sikten bakåt blir sämre och själva manövreringen blir svårare. Tänk på att du endast får backa om det kan ske utan fara eller hinder för andra trafikanter.

När du backar har du alltid väjningsplikt mot alla andra trafikanter. I regel är det alltid den som backar som ensam får bära ansvaret vid en olycka. Detta gäller även om du har bett någon om hjälp med att hålla uppsikt bakåt när du backar.

När du ska backa med släp är det viktigt att ha tålamod och att backa långsamt med små rattrörelser så att du ser åt vilket håll släpet går

Att köra med ett tillkopplat släpfordon när det är halt är förknippat med särskilda risker.

Kultryck

Kultrycket är det tryck som släpets kopplingsanordning utsätter bilens dragkrok för. Korrekt kultryck är vanligtvis mellan 50 och 100 kg. Korrekt kultryck för din bil hittar du i bilens registreringsbevis.

Kontrollera alltid att kultrycket är korrekt innan avfärd

Det är lastens tyngd och placering på släpet som avgör kultrycket: tung last som ligger för långt bak pressar kopplingsanordningen uppåt vilket sänker kultrycket medan tung last som ligger för långt fram pressar kopplingsanordningen nedåt vilket höjer kultrycket.

För lågt kultryck

Illustration som visar vad som händer om för tung last på en släpvagn är placerad så långt bak att kultrycket blir för lågt. För lågt kultryck

För högt kultryck

Illustration som visar vad som händer om för tung last på en släpvagn är placerad så långt fram att kultrycket blir för högt. För högt kultryck

Bli medlem och klara teoriprovet

Bli medlem och få tillgång till 1 400 körkortsfrågor, obegränsat antal prov och hela vårt spel Körkortsresan!
Nedanför kan du läsa vad våra medlemmar tycker om iKörkort.nu.

Lastförankring

När du ska lasta något på ett släp eller på bilens tak så är det oerhört viktigt att placera, förankra och förstänga lasten på ett korrekt sätt så att den inte kan förskjutas eller falla av. Om last ändå skulle falla av på vägen måste du omedelbart avlägsna det eller, om det inte går, märka ut föremålet tills du avlägsnat det.

Det bästa sättet att lasta en släpvagn på är att fördela lasten så jämt som möjligt. Ett ensamt och tungt föremål placeras lämpligast mitt över eller strax framför släpvagnens axel.

Undvik att placera ett tungt föremål långt fram och ett tungt föremål långt bak eftersom det ger släpvagnen en tendens att slingra sig.

Använd spännband för att hålla lasten på plats och förstäng lasten om det behövs. Att förstänga lasten innebär att du placerar exempelvis plankor av rätt längd mellan lasten och den främre delen av släpvagnen så att lasten inte kan förskjutas vid en hård inbromsning.

Om någon del av lasten riskerar att falla av måste den täckas över och säkras med en presenning eller liknande. Varken last, spännband eller presenningar får släpa på vägen eller hänga löst utanför bilen eller släpet. Lasten eller förankringen får inte heller skapa onödigt buller eller dammbildning.

Att köra på en allmän väg med en släpvagn som är lastad som på bilden är inte tillåtet

Lastsäkringen (exempelvis spännband och plankor) måste minst tåla 80 % av lastvikten framåt och halva lastvikten bakåt och i sidled. Om du exempelvis fraktar en vattenskoter som väger 210 kg på släpet så ska lastsäkringen alltså tåla trycket av 168 kg framåt (210 × 0,8 = 168) och 105 kg bakåt och åt sidorna (210 × 0,5 = 105).

Kom ihåg att lasten inte får försämra eller skymma bilens eller släpets belysning och registreringsskyltar eller din sikt och dina manövreringsmöjligheter. Tänk även på att utstickande last i vissa fall måste märkas ut.

Längd, bredd och höjd

Fordonslängd - Den totala fordonslängden, inklusive last, får inte överstiga 24 meter.

Fordonsbredd - Den totala fordonsbredden, inklusive last, får inte överstiga 260 centimeter.

Fordonshöjd - Fordonshöjden är normalt inget man behöver tänka på när man kör bil, men du måste ändå veta att den normala fria höjden på vägarna i Sverige är 4,5 meter (4 meter i övriga EU).

Det finns självklart många passager med lägre fri höjd än så, men passagerna är då utmärkta med vägmärket Begränsad fordonshöjd.

Bromskrav och hastighetsbegränsning

Släpvagnar med en totalvikt över 750 kg måste ha en färdbroms. Släpvagnar kopplade till personbilar är i regel utrustade med en påskjutsbroms som bromsas automatiskt när dragbilen bromsar.

Släpvagnar med en tjänstevikt över 400 kg ska dessutom vara utrustade med en parkeringsbroms.

Hastighetsbegränsning

Du får aldrig köra snabbare än 80 km/h med en bromsad släp- eller husvagn

Ljus och reflexer

Fram: Två vita reflexer. Om släpvagnen är bredare än 160 cm krävs även två ljus.

På sidorna: Minst ett orange ljus och en orange reflex på varje sida. Om släpvagnen är längre än sex meter krävs fler ljus och reflexer.

Bak: Två röda bakljus och bromsljus, två röda triangelreflexer, ett vitt ljus som belyser registreringsskylten samt blinkers på varje sida.

Säkerhetskontroll

Efter att du har säkerställt att din bil får dra släpet, att du får köra fordonskombinationen och att lasten är säkrad så måste du genomföra en säkerhetskontroll.

Kontrollera att:

Bilden nedanför visar kopplingsanordningen på en bromsad släpvagn och dess viktigaste delar.

1 - Påskjutsbroms
2 - Elkontakt
3 - Katastrofvajer
4 - Parkeringsbroms
5 - Kulhandske

Bogsera

Om din eller någon annans bil får motorstopp måste den bärgas eller bogseras. Bogsering får ske i högst 30 km/h och ska alltid ske på vägrenen eller längst till höger på vägen om det inte finns någon vägren.

Det är inte tillåtet att bogsera på motorväg och motortrafikled. Om din bil får motorstopp på en motorväg eller motortrafikled måste du använda professionell hjälp och ringa en bilbärgare. Tidigare ansågs det vara tillåtet att bogsera på motorväg och motortrafikled, men så är alltså inte fallet. Det kan därför stå fel i annat utbildningsmaterial du använder.

Varningsblinkers får användas på den bogserade bilen men inte på dragbilen.

Bogserlinan måste märkas ut om den överstiger 2 meter. Det finns inga regler för hur den ska märkas ut mer än att det ska göras tydligt.

Bogserlinan måste märkas ut om den överstiger 2 meter

Om den bogserade bilens lysen är trasiga ska den i mörker eller dimma märkas ut på följande sätt: